28 February 2009


Blue eyes, black thoughts.
No friends.
But something inside tells me I shouldn't.

1 kommentarer:

M said...

om det där är självmordstankar tycker jag inte om dom :O för du har friends :) om vi duger :D <3